Zarządzenie Nr 52/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015r.

     Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938,  poz. 1646 z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 z 2015r. poz. 532, poz. 238) oraz Uchwały Nr XXXIII/153/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze postanawiam:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku, stanowiącą załączniki 1 - 6 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawić informację, o której mowa w pkt. 1, Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 52/15 (PDF, 840,64 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 52/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze ... (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-08-26

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-08-27

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-08-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-08-27