Zarządzenie Nr 53/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa w sołectwie Wajków

     Na podstawie §8 ust. 2 statutu sołectwa Wajków uchwalonego uchwałą Nr XXI/146/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 22 marca 2013 roku zarządzam co następuje.

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie wyborów sołtysa w sołetwie Wajków.

§ 2. Do zwołania zebrania wiejskiego upoważniam członka Rady Sołeckiej - Martę Zarembę.

§ 3. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w sołectwie Wajków, Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 53/15 (PDF, 94,57 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 53/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa w sołectwie Wajków

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-08-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-08-28

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-08-28

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-08-28