Zarządzenie Nr 55/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 1 września 2015 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Mielnik w roku szkolnym 2015/2016

     Na podstawie §4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczególnych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U.z 2015r. poz. 938) zarządzam co następuje:

§ 1. Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna", należy składać w terminie do dnia 11 września 2015r. w szkole, do której uczęszczać będzie uczeń w roku szkolnym 2015/2016.

§ 2. Dane zbiorcze poszczególnych grup uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna", Dyrektor szkoły przekazuje Wójtowi Gminy Mielnik do dnia 15 września 2015 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 55/15 (PDF, 96,78 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 55/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 1 września 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Mielnik w roku szkolnym 2015/2016

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-09-01

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-09-01

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-09-01

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-09-01