Zarządzenie Nr 57/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 8 września 2015 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Mielnik nie stanowiących jej własności

     Na podstawie § 7 ust. 4 pkt 4 Uchwały Nr III/14/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Mielnik nie stanowiących jej własności (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2007r. Nr 3, poz. 33), zmienionej Uchwałą Nr XXIX/216/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Mielnik nie stanowiących jej własności (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r., poz. 1368) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję do odbioru prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Mielnik nie stanowiących jej własności w składzie:

1) Ewa Klimaszewska - Przewodniczący
2) Tomasz Gorochowicz - Członek
3) Karol Dobrzaniecki - Członek

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 355/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania komisji do odbioru prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Mielnik nie stanowiących jej własności.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 57/15 (PDF, 98,58 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 57/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 8 września 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Mielnik ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-09-08

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-09-08

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-09-08

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-09-08