Zarządzenie Nr 59/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 23 września 2015 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 14 a ust.3 i ust. 4a oraz art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572; z późn. zm.), w związku z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2013r., poz. 594; z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się Regulamin przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Mielnik w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Regulamin obowiązuje przewoźników wykonujących przewóz uczniów, opiekunów uczniów w czasie dowożenia, dyrektora zespołu szkół objętych dowożeniem oraz wszystkich uczniów i rodziców uczniów korzystających z przewozu.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 59/15 (PDF, 287,59 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 59/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Mielnik (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-09-23

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-09-24

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-09-24

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-09-24