Zarządzenie Nr 63/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 16 października 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Mielnik

     Na podstawie art. 19 - 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907; z późn zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Mielnik", w następującym składzie:

1) Tomasz Gorochowicz - przewodniczący,
2) Ewa Klimaszewska - sekretarz,
3) Marta Patrycja Koroluk - członek.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji określa regulamin pracy komisji przetargowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 63/15 (PDF, 188,73 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 63/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 16 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Odbiór i zagospodarowanie ... (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-10-16

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-10-16

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-10-16

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-10-16