Zarządzenie Nr 67/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie powołania komisji do prowadzenia prac odbiorczych w ramach projektu pn. "Budowa Nadbużańskiej Sieci Dystrybucyjnej - realizacja I i II etapu"

     Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1515) zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z realizacją projektu pn. „Budowa Nadbużańskiej Sieci Dystrybucyjnej - realizacja I i II etapu”, do prowadzenia prac odbiorczych na terenie gminy Mielnik powołuję komisję w składzie:

1. Piotr Wysocki - przewodniczący komisji
2. Karol Dobrzaniecki - członek komisji
3. Artur Jaworski - członek komisji

§ 2. Upoważniam Komisję do wnoszenia uwag i spostrzeżeń do protokołów tworzonych na etapie prac  odbiorczych oraz ich podpisywania w imieniu Partnera projektu - Gminy Mielnik.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 67/15 (PDF, 97,15 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 67/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania komisji do prowadzenia prac odbiorczych w ramach projektu pn. "Budowa Nadbużańskiej Sieci Dystrybucyjnej - realizacja I i II etapu"

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-10-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-10-29

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-10-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-10-29