Zarządzenie Nr 69/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 9 listopada 2015 r.

w sprawie korzystania ze świetlic wiejskich w gminie Mielnik

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 1515) zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin  korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Mielnik stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się opiekunom świetlic.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 69/15 (PDF, 183,38 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 69/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie korzystania ze świetlic wiejskich w gminie Mielnik (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-11-09

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-11-16

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-11-16

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-11-16