Zarządzenie Nr 72/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie powołania komisji do prowadzenia prac odbiorczych w ramach zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku - II etap - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Mielniku”

     Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1515) zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z realizacją zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku - II etap - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Mielniku”, do prowadzenia prac odbiorczych na terenie miejscowości Mielnik powołuję komisję w składzie:

1. Tomasz Gorochowicz - przewodniczący komisji,
2. Ewa Klimaszewska - członek komisji,
3. Karol Dobrzaniecki - członek komisji,
4. Marian Tadeusz Szeweluk - członek komisji.

§ 2. Upoważniam Komisję do wnoszenia uwag i spostrzeżeń do protokołów tworzonych na etapie prac  odbiorczych oraz ich podpisywania w imieniu Beneficjenta projektu - Gminy Mielnik.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 72/15 (PDF, 97,6 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 72/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji do prowadzenia prac odbiorczych w ramach zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku - II etap - budowa kanalizacji sanitarnej ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-11-18

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-11-18

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-11-18

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-11-18