Zarządzenie Nr 73/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 8 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji ds. Realizacji i Monitoringu Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020

     Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1515; zm. poz. 1890) w związku z Uchwałą Nr XVIII/122/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2010 zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję ds. Realizacji i Monitoringu Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik w następującym składzie:

 1. Sekretarz Gminy - koordynator Komisji,
 2. Przewodniczący Rady - członek Komisji,
 3. Kierownik GOPS - członek Komisji,
 4. Starszy Pracownik Socjalny- członek Komisji,
 5. Dyrektor Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej -  członek Komisji,
 6. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej - członek Komisji,
 7. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji - członek Komisji.

§ 2. Do zadań Komisji ds. realizacji i monitoringu Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik należy:

 1. Koordynacja wdrażania poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych w całym okresie realizacji strategii.
 2. Opracowywanie rocznych raportów o efektach realizacji strategii i przedstawianie ich Radzie Gminy.
 3. Coroczne przedkładanie Radzie Gminy aktualizacji Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

 • 73/15 (PDF, 101,11 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 73/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. Realizacji i Monitoringu Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-12-08

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-12-08

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-12-08

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-12-08