Zarządzenie Nr 74/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi jej dystrybucji do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilenia budynków i obiektów administrowanych przez Gminę Mielnik"

     Na podstawie art. 19 - 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907; z późn zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi jej dystrybucji do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilenia budynków i obiektów administrowanych przez Gminę Mielnik", w następującym składzie:

1) Agnieszka Koc - przewodniczący,
2) Karol Dobrzaniecki - sekretarz,
3) Urszula Gniadek - członek,

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji określa regulamin pracy komisji przetargowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 74/15 (PDF, 188,45 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 74/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Kompleksowa dostawa energii ... (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-12-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-12-21

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-12-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-12-21