Zarządzenie Nr 7/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 5 stycznia 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik

     Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 237, 238 i 450 położonych na terenie gruntów wsi Radziwiłłówka, stanowiących własność Gminy Mielnik w składzie :

1) Marta Patrycja Koroluk- przewodniczący komisji,
2) Urszula Gniadek- członek komisji,
3) Katarzyna Bajena- członek komisji.

§ 2. Komisja będzie prowadziła prace zgodnie z § 14 w/w rozporządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 7/15 (PDF, 96,12 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 7/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-01-05

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-01-05

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-01-05

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-01-05