Zarządzenie Nr 8/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 19 stycznia 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań oraz rozliczeń zamówień publicznych w kwotach nieprzekraczających 30 000 euro pod nazwami: "Zakup paliw płynnych w roku 2015 do samochodów służbowych, wozów strażackich OSP oraz sprzętu silnikowego stanowiących własność Gminy Mielnik" (nr sprawy: ZP-FZ.271.1.2.2015) oraz "Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na cele funkcjonowania Urzędu Gminy Mielnik w roku 2015" (nr sprawy: ZP-FZ.271.1.3.2015).

     Na podstawie Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik wprowadzonego Zarządzeniem nr 329/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 maja 2014r., zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół Roboczy do przygotowania i przeprowadzenia postępowań oraz rozliczeń zamówień publicznych w kwotach nieprzekraczających 30 000 euro pod nazwami: "Zakup paliw płynnych w roku 2015 do samochodów służbowych, wozów strażackich OSP oraz sprzętu silnikowego stanowiących własność Gminy Mielnik" (nr sprawy: ZP-FZ.271.1.2.2015) oraz "Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na cele funkcjonowania Urzędu Gminy Mielnik w roku 2015" (nr sprawy: ZP-FZ.271.1.3.2015), w następującym składzie:

1) Justyna Lewkowicz - przewodniczący,
2) Małgorzata Kryńska - sekretarz,
3) Kamil Markiewicz - członek,

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu Roboczego określono w §9 - 11 Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 8/15 (PDF, 103,8 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 8/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań oraz rozliczeń zamówień publicznych w kwotach nieprzekraczających 30 000 euro pod nazwami: "Zakup ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-01-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-01-19

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-01-19

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-01-19