Zarządzenie Nr 9/15
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 23 stycznia 2015 r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz materiałów

     Na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2013r. poz. 330, zm. poz. 613 z 2014r. poz. 768, poz. 1100), zarządzam co następuje:

§ 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i materiałów Urzędu Gminy oraz Ochotniczych Straży Pożarnych na dzień 27 stycznia 2015 roku drogą spisu z natury.

§ 2. Do przeprowadzenia spisu powołuję komisję w składzie:

1) Katarzyna Bajena - Przewodniczący
2) Anna Terebun - Członek
3) Magdalena Teresa Karwacka - Członek

§ 3. Komisja przeprowadzi inwentaryzację w dniach od 27 stycznia do 10 lutego 2015 roku.

§ 4. Księgowość urzędu gminy dokona rozliczenia przeprowadzonej inwentaryzacji i jej wynik przedstawi Wójtowi Gminy w terminie do 20 lutego 2015 roku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Eugeniusz Wichowski

 

Załączniki do treści

  • 9/15 (PDF, 97,02 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 9/15 Wójta Gminy Mielnik z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz materiałów

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-01-23

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-01-23

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-01-23

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-01-23