Zarządzenie Nr 7/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 18 stycznia 2011 r.

o zmianie Zarządzenia Nr 82/2009 Wójta Gminy Mielnik z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia ceny za usługi wywozu odpadów komunalnych stałych

     Na podstawie uchwały Nr XVIII/99/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 maja 2005r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Mielnik uprawnienia do ustalenia wysokości cen opłat za usługi komunalne (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 147 poz. 1722 z dnia 20 czerwca 2005r.) zarządzam co następuje:

§ 1. § 1 zarządzenia otrzymuje nowe brzmienie:

- "pojemnik MGB 120 l- 7,50 zł
- pojemnik MGB 240 l- 13,50 zł
- pojemnik MGB 360 l- 21,00 zł
- pojemnik MGB 660 l- 25,50 zł
- pojemnik MGB 770 l- 28,50 zł
- dostawka- worek 120 l z nadrukiem ZGK- 7,50 zł"

§ 2. § 2 zarządzenia otrzymuje nowe brzmienie: "Ustalone ceny są cenami netto, do których doliczony zostanie podatek VAT wg obowiązujących przepisów".

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.01.2011r.

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 7/11 (PDF, 61,5 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 7/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 18 stycznia 2011 r. o zmianie Zarządzenia Nr 82/2009 Wójta Gminy Mielnik z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia ceny za usługi wywozu odpadów komunalnych stałych

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik, Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-01-18

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-01-20

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-01-20

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-01-20