Zarządzenie Nr 9/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 19 stycznia 2011 r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów, przekazanych przez Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2009r. Nr 152, poz. 1223), zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji składników aktywów, przekazanych przez Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

§ 2. Do przeprowadzenia spisu powołuję komisję w składzie:

1) Teresa Borowska - Przewodniczący
2) Jolanta Galecka - Członek
3) Artur Jaworski - Członek

§ 3. Wyniki inwentaryzacji zostaną przekazane do Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Adaministracji w Warszawie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 9/11 (PDF, 57,98 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 9/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów, przekazanych przez Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w Warszawie

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik, Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-01-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-01-20

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-01-20

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-01-20