Zarządzenie Nr 10/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 19 stycznia 2011 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie procedury rekrutacyjnej na stanowisko Dyrektora Zakładu Gopodarki Komunalnej w Mielniku.

Na podstawie art. 7 pkt. 1 oraz art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz §1 pkt. 1, §2 Regulaminu naboru pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Mielnik oraz wolne stanowiska Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych określonego Zarządzeniem Nr 6/05 Wójta Gminy Mielnik z dnia 11 października 2005 roku z późn. zm., zarządzam co następuje:

§ 1. Wszcząć postępowanie w sprawie procedury rekrutacyjnej na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku.

§ 2. Dla przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej powołuję Komisję rekrutacyjną w składzie:

1) Piotr Wysocki - Przewodniczący Komisji,
2) Elżbieta Szymańska - Sekretarz Komisji,
3) Leszek Dzierzkowski - Członek Komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 10/11 (PDF, 58,79 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 10/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 19 stycznia 2011 r. o wszczęciu postępowania w sprawie procedury rekrutacyjnej na stanowisko Dyrektora Zakładu Gopodarki Komunalnej w Mielniku.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik, Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-01-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-01-20

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-01-20

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-01-20