Zarządzenie Nr 11/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 28 stycznia 2011 r.

w sprawie powołania Zastępcy Wójta

     Na podstawie art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458) oraz art. 68 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 lutym 2011r. powołuję Panią Katarzynę Monikę Turosieńską-Durlik na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Mielnik.

§ 2. Powołanie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy.

§ 3. Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki pracy zostaną określone odrębnie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011roku.

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 11/11 (PDF, 56,67 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 11/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta

Metryka strony

Udostępniający: Wójt, Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-01-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-01-28

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-01-28

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-01-28