Zarządzenie Nr 12/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 1 lutego 2011 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca1990 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz § 4 uchwały Nr XV/84/04 Rady Gminy Mielnik z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy, zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami miejscowości Adamowo - Zastawa oraz Grabowiec i Poręby.

§ 2. Przedmiotem konsultacji będzie udzielenie odpowiedzi na postawione pytanie dotyczące zmiany nazwy miejscowości na nazwę powszechnie używaną inną niż wymienioną w Wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 15 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 1980 r. Dz. Urz. M.A.G.T. i O.Ś Nr 4, poz. 9.

§ 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone na ogłoszonych zebraniach zwołanych przez Wójta w miejscowościach:

Grabowiec - w dniu 10 luty 2011 r. o godz. 1000
Poręby - w dniu 10 luty 2011 r. o godz. 1600
Adamowo - Zastawa - w dniu 11 luty 2011 r. o godz. 1700

§ 4. Protokół z konsultacji przekazać Wójtowi Gminy po ich zakończeniu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza sie Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 12/11 (PDF, 60,11 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 12/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

Metryka strony

Udostępniający: Wójt, Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-02-01

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-02-03

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-02-03

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-02-03