Zarządzenie Nr 15/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 16 marca 2011 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2010r.

     Na podstawie art. 265 pkt. 2 oraz art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz.1726) Wójt Gminy Mielnik postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o których mowa w § 1 przedłożyć Radzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 15/11 (PDF, 80,4 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 15/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2010r. (pełna treść zarządzenia wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt, Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-03-16

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-03-17

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-03-17

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-03-17