Zarządzenie Nr 17/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 25 marca 2011 r.

w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123; ze zm.) oraz art. 70 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94; ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Odwołuję Pana Michała Łukasza Baranowskiego ze stanowiska Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku z dniem 31 marca 2011 roku.

§ 2. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem stosunku pracy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu 30 czerwca 2011 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota



Pouczenie:


Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do IV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę.

Załączniki do treści

  • 17/11 (PDF, 58,82 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 17/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt, Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-03-25

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-03-25

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-03-25

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-03-25