Zarządzenie Nr 19/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 13 kwietnia 2011 r.

w sprawie powołania składu zespołu interdyscyplinarnego

     Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001roku Nr 142 poz.1591; ze zmianami : Dz.U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz.U. z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; Dz. U. z 2004 roku Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz. 1759; Dz.U. z 2005 roku Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; Dz.U. z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337; Dz.U. z 2007 roku Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218; Dz.U. z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz.U. z 2009 roku Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; Dz.U. z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz.146, Nr 106 poz. 675) oraz art.9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2005 roku Nr 180 poz. 1493; ze zmianami: Dz.U. z 2009 roku Nr 206 poz.1589, Dz.U. z 2010 roku Nr 28 poz.146, Nr 125 poz.842) oraz Uchwały Nr IV/10/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 21 stycznia 2011roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zarządza co następuje:

§ 1. Powołuje się zespół interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwany dalej "Zespołem" , w następującym składzie:

1. Halina Mirowska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku,
2. Alicja Sawczuk - Dyrektor Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku,
3. Antoni Brzeziński - Kierownik Posterunku Policji w Nurcu Stacji,
4. Barbara Skrzypczyńska - pielegniarka Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mielniku.

§ 2. W razie nieobecności członka Zespołu zastępstwo będzie pełnić osoba wskazana przez podmiot reprezentujący , zgodnie z porozumieniem

§ 3. Pierwsze posiedzenie Zespołu odbędzie się w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 19/11 (PDF, 66,14 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 19/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania składu zespołu interdyscyplinarnego

Metryka strony

Udostępniający: Wójt, Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-04-13

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-04-14

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-04-14

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-04-14