Zarządzenie Nr 20/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 19 kwietnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finasowego Gminy Mielnik za 2010r.

     Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz.1726) Wójt Gminy Mielnik postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie finansowe Gminy Mielnik za 2010 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia:

- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- łączny bilans,
- łączny rachunek zysków i strat,
- łączne zestawienie zmian w funduszu.

§ 2. Sprawozdanie, o których mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 20/11 (PDF, 174,97 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 20/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finasowego Gminy Mielnik za 2010r. (treść zarządzenia wraz z załacznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt, Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-04-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-04-19

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-04-19

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-04-19