Zarządzenie Nr 21/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 19 kwietnia 2011 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorwi Zakładu Gospodarki Komunalnejw Mielniku

     Na podstawie art. 98 - 101 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn.zm) oraz uchwały Rady Gminy Mielnik Nr XVIII/10005 z dnia 24 maja 2005r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mielniku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 47, poz. 1723) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Udzielam pełnomocnictwa Panu Marianowi Tadeuszowi Szewelukowi.
       2. Zakres pełnomocnictwa określa załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2011 roku.

  Wójt

Adam Tobota

 


Dodatkowe informacje od redakcji: załącznik do zarządzenia nie jest publikowany (podstawa prawna: USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)

Załączniki do treści

  • 21/11 (PDF, 57,51 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 21/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorwi Zakładu Gospodarki Komunalnejw Mielniku

Metryka strony

Udostępniający: Wójt, Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-04-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-04-22

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-04-22

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-04-22