Zarządzenie Nr 22/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 20 maja 2011 r.

w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 26-27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję w składzie:

1) Leszek Andrzej Dzierzkowski - Przewodniczący,
2) Dariusz Romaniuk - Członek,
3) Marta Patrycja Koroluk - Członek,

dla przeprowadzenia spisu z natury znajdującego się mienia w mieszkaniu wcześniej zamieszkałego przez nieżyjącą Marię Jędrzejuk w Mielniku przy ulicy Brzeskiej.

§ 2. Wykonane czynności Komisja wykona w dniu 2 czerwca 2011r. od godz. 9 00 przy udziale funkcjonariuszy policji oraz straży granicznej.

§ 3. Po zakończeniu spisu, zabezpieczenia mieszkania dokona Komisja poprzez oplombowanie i założenie zamka.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 22/11 (PDF, 56,52 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 22/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej

Metryka strony

Udostępniający: Wójt, Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-05-20

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-05-20

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-05-20

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-05-20