Zarządzenie Nr 25/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 30 maja 2011 r.

w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrzenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 €

     Na podstawie art. 19- 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228; z 2011 Nr 5, poz. 13) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję ds. rozpatrzenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 € dla przeprowadzenia postępowania:

1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mielnik

1) Agnieszka Koc- przewodniczący komisji
2) Marta Koroluk- sekretarz komisji
3) Dariusz Romaniuk- członek komisji

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 25/11 (PDF, 58,98 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 25/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrzenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 €

Metryka strony

Udostępniający: Wójt, Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-05-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-06-01

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-06-01

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-06-01