Zarządzenie Nr 26/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 30 maja 2011 r.

w sprawie wprowadzenia i pobierania opłat za przeprawy promowe na rzece Bug w Mielniku i Niemirowie

     Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 2 oraz art. 4 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej (t. jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236) oraz Uchwały Nr XVIII/99/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 maja 2005r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Mielnik uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne; zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłaty za jednorazowy przewóz promem:

- osób
- pojazdów (motocykle i motorowery, rowery, ciągniki rolnicze, pozostałe pojazdy samochodowe i quady).

§ 2. Ustala się opłaty w wysokości nieprzekraczającej:

- od osoby - 5zł
- od samochodów osobowych do 3,5t i quadów - 10zł
- od samochodów osobowych do 3,5t z przyczepką - 15zł
- od samochodów dostawczych, ciężarowych do 6t - 15zł
- od motocykli - 9zł
- od motorowerów - 8zł
- od rowerów - 7zł

§ 3. Nie pobiera się opłaty od kierowcy przewożonego pojazdu.

§ 4. Upoważnionym do poboru opłat jest przewoźnik dokonujący przewozu.

§ 5. Opłaty pobierane są w gotówce i stanowią dochód przewoźnika.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt Gminy Mielnik

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 26/11 (PDF, 59,84 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 26/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia i pobierania opłat za przeprawy promowe na rzece Bug w Mielniku i Niemirowie

Metryka strony

Udostępniający: Wójt, Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-05-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-06-02

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-06-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-06-02