Zarządzenie Nr 27/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 14 czerwca 2011 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy

     Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i art 217 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157. poz. 1240), § 12 ust. 1 uchwały Nr V/17/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2011 oraz § 9 i § 10 uchwały Nr VII/33/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć w 2011r. kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 350 000zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 109591 B Radziwiłłówka - Oksiutycze na odcinku Radziwiłłówka - Grabarka - wykonanie nawierzchni bitumicznej".

§ 2. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.

§ 3. Spłata zaciągniętego kredytu oraz odsetek następować będzie z dochodów budżetowych w latach 2012 - 2013, zgodnie z zawartą umową.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 27/11 (PDF, 60,73 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 27/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy

Metryka strony

Udostępniający: Wójt, Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-06-14

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-07-01

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-07-01

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-07-01