Zarządzenie Nr  28/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania zespołu koordynującego działania w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji pn. "Budowa basenu wraz z ośrodkiem rekreacji i lecznictwa wodnego przy Zespole Szkół w Mielniku"

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując postanowienia Rady Gminy Mielnik przyjętych uchwałą Nr VII/33/11 z dnia 27 maja 2011r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 powołuję zespół koordynujący działania w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji pn. "Budowa basenu wraz z ośrodkiem rekreacji i lecznictwa wodnego przy Zespole Szkół w Mielniku" w składzie:

1. Turosieńska - Durlik Monika Katarzyna,
2. Wysocki Piotr,
3. Kierkowicz Łarysa,
4. Sawczuk Alicja,
5. Kożuchowski Lucjan,
6. Romaniuk Dariusz,
7. Koc Agnieszka.

§ 2. Pracami zespołu kieruje Adam Tobota Wójt Gminy.

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 28/11 (PDF, 60,62 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 28/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu koordynującego działania w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji pn. "Budowa basenu wraz z ośrodkiem rekreacji i lecznictwa wodnego ..."

Metryka strony

Udostępniający: Wójt, Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-06-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-06-29

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-06-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-06-29