Zarządzenie Nr 29/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie ustalenia regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228; zm. z 2011r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam regulamin zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik stanowiący Załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu do jego przestrzegania.

§ 3. Wyznaczam Sekretarza Gminy do zapoznania z jego treścią.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 29/11 (PDF, 723,77 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 29/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt, Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-06-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-07-01

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-07-01

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-07-01