Zarządzenie Nr 31/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 4 lipca 2011 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

     Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 4 i art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), § 12 ust. 1 uchwały Nr V/17/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mielnik na rok 2011 oraz § 9 i § 10 uchwały Nr VII/33/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 1.780.000,00 zł. (jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na dofinansowanie zadania "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku - I etap - budowa oczyszczalni ścieków"

§ 2. Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in blanco.

§ 3. Spłata zaciągniętej pożyczki oraz odsetek nastąpi z dochodów budżetowych w roku 2012, zgodnie z zawartą umową.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 31/11 (PDF, 62,58 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 31/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Metryka strony

Udostępniający: Wójt, Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-07-04

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-07-06

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-07-06

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-07-06