Zarządzenie Nr 32/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 14 lipca 2011 r.

w sprawie ustalenia cen i zasad wynajmowania autobusu stanowiącego mienie komunalne gminy

     Na podstawie Uchwały Nr XVIII/99/05 z dnia 24 maja 2005r. Rady Gminy Mielnik w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Mielnik uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 147, poz. 1722 z 20 czerwca 2005r.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ustalam cennik opłat za wynajęcie autobusu marki Autosan H10-10.02RE.02, rocznik 2005, Nr rejestracyjny BSJ P455 użytkowanego przez Zespół Szkół w Mielniku w wysokościach:

a) stawka 2,70 zł za 1 km przebiegu autobusu przy wynajmie do 8 godzin lub limicie do 100 km,
b) stawka 2,80 zł za 1 km przebiegu autobusu przy wynajmie do 8 godzin lub limicie powyżej 100 km - do 200 km,
c) stawka 2,90 zł za każdy następny kilometr powyżej 200 km,
d) każda godzina, postoju autobusu po zrealizowaniu celu podróży wynosi - 30,00 zł.

2. Ceny podane w ust. 1 nie zawierają podatku VAT.
3. Ceny wynajmu podane w ust. 1 obejmują koszty związane z pracą kierowcy oraz zakupem paliwa.
4. Stan kilometrów oraz czas trwania przewozu liczone są od momentu wyjazdu z bazy do momentu powrotu do bazy.

§ 2. 1. Przy wyjazdach kilkudniowych najemca autobusu ma obowiązek nieodpłatnego zapewnienia i opłacenia noclegów i wyżywienia kierowcy.

2. Czas pracy kierowcy autobusu określa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879).

§ 3. 1. Wnioski o wynajm autobusu kierowane są do Dyrekcji Zespołu Szkół w Mielniku.

2. Należności z tytułu wynajmu autobusu zasilają rachunek budżetu gminy.

§ 4. Korzystający z autobusu zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych; odpowiadają za zniszczenia i uszkodzenia powstałe z winy umyślnej; braku należytej dbałości lub z powodu nieprzestrzegania przepisów porządkowych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 32/11 (PDF, 488,55 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 32/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i zasad wynajmowania autobusu stanowiącego mienie komunalne gminy

Metryka strony

Udostępniający: Wójt, Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-07-14

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-07-14

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-07-14

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-07-14