Zarządzenie Nr 33/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 14 lipca 2011 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

     Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz § 4 uchwały Nr XV/84/04 Rady Gminy Mielnik z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy, zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami sołectwa Maćkowicze.

§ 2. Przedmiotem konsultacji będzie udzielenie odpowiedzi na postawione pytanie dotyczące przyszłej lokalizacji świetlicy wiejskiej.

§ 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone na ogłoszonych zebraniach zwołanych przez sołtysa sołectwa w miejscowościach: Maćkowicze, Stankowicze, Olchowicze, Kudelicze w dniu 17.07.2011r. w godz. 1600 -2000 .

§ 4. Protokół z konsultacji przekazać Wójtowi Gminy po ich zakończeniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 33/11 (PDF, 487,15 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 33/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

Metryka strony

Udostępniający: Wójt, Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-07-14

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-07-14

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-07-14

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-07-14