Zarządzenie Nr 34/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 19 lipca 2011 r.

o zmianie Zarządzenia Nr 22/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 20 maja 2011r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej

     Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 26-27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z póź. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 22/11 z dnia 20 maja 2011r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej wprowadza się następującą zmianę:

1. w § 2 zarządzenie otrzymuje brzmienie: "Wykonanie czynności Komisja wykona w dniu 22 lipca 2011r. od godz.900 przy udziale funkcjonariuszy policji i straży granicznej".

§ 2. Zarządzenienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 34/11 (PDF, 487,21 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 34/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 19 lipca 2011 r. o zmianie Zarządzenia Nr 22/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 20 maja 2011r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-07-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-07-20

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-07-20

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-07-20