Zarządzenie Nr 35/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 4 sierpnia 2011 r.

w sprawie powołania komisji inwenteryzacyjnej dla przeprowadzenia inwenteryzacji zdawczo-odbiorczej w świetlicy wiejskiej w miejscowości TOKARY

     Na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( tekst jedn. Dz.Uz. 2009r. Nr 152. poz. 1223 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie inwenteryzacji środków trwałych oraz wyposażenia znajdujących się na stanie świetlicy wiejskiej w miejscowości TOKARY.

§ 2. Do przeprowadzenia spisu powołuję komisję w składzie:

1) Wojciech Niewiński - Przewodniczący
2) Zbigniew Sawczuk - Członek
3) Marta Patrycja Koroluk - Członek

§ 3.

1) Komisja przeprowadzi inwenteryzację w dniu 9 sierpnia 2011r.
2) Komisyjne przekazanie majątku nastąpi w dniu inwenteryzacji w obecności przekazującego oraz przejmującego mienie.

§ 4. Komórka księgowości w Urzędzie Gminy dokona rozliczenia przeprowadzonej inwenteryzacji i jej wynik przedstawi Wójtowi Gminy w terminie do 12 sierpnia 2011r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt Gminy Mielnik

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 35/11 (PDF, 487,32 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 35/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji inwenteryzacyjnej dla przeprowadzenia inwenteryzacji zdawczo-odbiorczej w świetlicy wiejskiej w miejscowości TOKARY

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-08-04

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-08-24

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-08-24

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-08-24