Zarządzenie Nr 36/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 4 sierpnia 2011 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ”Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego”

     Na podstawie art. 19 - 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, zm. 2010 Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228; zm. z roku 2011, Nr 5, poz. 13) oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik wprowadzonego zarządzeniem Nr 29/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 czerwca 2011 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sprawie “Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego” w składzie:

1) Romaniuk Dariusz - przewodniczący komisji,
2) Pura Paweł - sekretarz komisji,
3) Kasperuk Aneta - członek komisji.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji określa regulamin stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 36/11 (PDF, 819,58 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 36/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego"

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-08-04

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-08-24

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-08-24

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-08-24