Zarządzenie Nr 37/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 4 sierpnia 2011 r.

w sprawie nabycia nieruchomości przez gminę Mielnik

    Na podstawie §12 ust.2 pkt 2 uchwały Nr IV/21/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 marca 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. U. WP Nr 38, poz. 851 z 14.04.2003r.) i uchwały Nr IV/13/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 21 stycznia 2011r. o zmianie uchwały Nr IV/21/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 marca 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz.U. WP Nr 35, poz. 488 z 8.02.2011r.) zarządzam co następuje:

§ 1. Nabyć nieruchomość Nr 5981/2 o pow. 0,800 ha położoną w miejscowości Mielnik stanowiącą własność Skarbu Państwa (budynek byłego Komisariatu Policji).

§ 2. Nieruchomość zostanie przeznaczona na realizację zadania własnego gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 37/11 (PDF, 487,45 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 37/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości przez gminę Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-08-04

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-08-24

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-08-24

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-08-24