Zarządzenie Nr 38/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 10 sierpnia 2011 r.

w sprawie powołania Zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą "usługa dowozu trójki niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Mielnik do Szkoły Specjalnej w Siemiatyczach w okresie 1 wrzesień 2011 r. – 22 czerwiec 2012 r."

     Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759; zm. 2010r. Nr 161, poz.1078, Nr 182, poz. 1228; z 2011r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484) oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik wprowadzonego zarządzeniem Nr 29/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 czerwca 2011 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół roboczy do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą ”Usługa dowozu trójki niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Mielnik do Szkoły Specjalnej w Siemiatyczach w okresie 1 wrzesień 2011 r. – 22 czerwiec 2012 r.", zwany dalej Zespołem roboczym w składzie:

1. Koc Agnieszka- przewodniczący komisji,
2. Niewiński Wojciech - sekretarz komisji,
3. Paweł Pura - członek komisji.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu roboczego określono w art.5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt Gminy Mielnik

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 38/11 (PDF, 488,33 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 38/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt, Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-08-10

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-08-24

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-08-24

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-08-24