Zarządzenie Nr 39/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 10 sierpnia 2011 r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej dla przejmowanego mienia w związku z zakupem nieruchomości Skarbu Państwa (dz. nr 5981/2) wraz z budynkiem byłego Posterunku Policji w Mielniku.

     Na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję komisję w składzie:

1) Marta Patrycja Koroluk- Przewodnicząca
2) Wojciech Niewiński- Członek
3) Zbigniew Sawczuk- Członek

§ 2. Komisja dokona spisu z natury znajdujących się przedmiotów oraz środków trwałych na nieruchomości oraz w budynku (pomieszczenia funkcyjne po Posterunku Policji oraz pomieszczenia mieszklane zwolnione przez byłego funkcjonariusza).

§ 3. Komisja dokona przejęcia wszystkich przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach kluczy do pomieszczeń.

§ 4. Po dokonanych czynnościach komisja przekazaże protokół inwentaryzacyjny do Referatu Finansowego celem ujęcia w ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych.

§ 5. Komisja przeprowadzi inwentaryzację w terminie wyznaczonym przez przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 39/11 (PDF, 487,81 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 39/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej dla przejmowanego mienia w związku z zakupem nieruchomości Skarbu Państwa (dz. nr 5981/2) wraz z budynkiem byłego Posterunku Policji ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt, Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-08-10

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-08-24

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-08-24

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-08-24