Zarządzenie Nr 40/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 22 sierpnia 2011 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli Zespołu Szkół w Mielniku ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

     Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dn. 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz art. 9g ust 2 i art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (t. jedn. Dz.U. z 2006r Nr 97, poz. 674 z późn. zm), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisje egzaminacyjne dla przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w następującym składzie:

1. Komisja Egzaminacyjna dla nauczyciela języka angielskiego i języka rosyjskiego w składzie:

1) Agnieszka Koc - Przewodnicząca - przedstawiciel organu prowadzącego
2) Bogumiła Koniuszewska – Członek – przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego
3) Alicja Sawczuk – Członek – Dyrektor Zespołu Szkół w Mielniku
4) Daniłowska Dorota – Członek – Ekspert
5) Szkop Joanna Ewa – Członek – Ekspert

2. Komisja Egzaminacyjna dla nauczyciela przedszkola w składzie:

1) Agnieszka Koc - Przewodnicząca Komisji - przedstawiciel organu prowadzącego
2) Bogumiła Koniuszewska– Członek – przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego
3) Alicja Sawczuk – Członek – Dyrektor Zespołu Szkół w Mielniku
4) Daniłowska Dorota – Członek – Ekspert
5) Szkop Joanna Ewa – Członek – Ekspert

§ 2. Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt Gminy Mielnik

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 40/11 (PDF, 484,11 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 40/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli Zespołu Szkół w Mielniku ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt, Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-08-22

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-08-24

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-08-24

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-08-24