Zarządzenie Nr 41/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 24 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków przyznanie uczniom pomocy na zakup podręczników

     Na podstawie art. 90b ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w związku z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz.U. z 2011r. nr 111 poz 652), z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1. Ustalam termin składania wniosków o dofinansowanie uczniom zakupu podręczników w roku szkolnym 2011/2012 – do dnia 16 września 2011 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 41/11 (PDF, 486,96 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 41/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków przyznanie uczniom pomocy na zakup podręczników

Metryka strony

Udostępniający: Wójt, Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-08-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-08-24

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-08-24

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-08-24