Zarządzenie Nr 45/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 9 września 2011 r.

w sprawie powołania Zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą ”Dostawa toalety wolnostojącej jednokabinowej (szt.1) spełniającej wymogi sanitarne, przeznaczonej do zaspakajania potrzeb w miejscu skupisk ludzi na terenie wsi Mielnik"

     Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik wprowadzonego zarządzeniem Nr 29/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 czerwca 2011 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół roboczy do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą ”Dostawa toalety wolnostojącej jednokabinowej (szt.1) spełniającej wymogi sanitarne, przeznaczonej do zaspakajania potrzeb w miejscu skupisk ludzi na terenie wsi Mielnik", zwany dalej Zespołem roboczym w składzie:

1. Dariusz Romaniuk - przewodniczący komisji,
2. Niewiński Wojciech - sekretarz komisji,
3. Paweł Pura - członek komisji.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu roboczego określono w art.5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt Gminy Mielnik

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 45/11 (PDF, 488,06 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 45/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 9 września 2011 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą ”Dostawa toalety ..."

Metryka strony

Udostępniający: Wójt, Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-09-09

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-09-13

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-09-13

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-09-13