Zarządzenie Nr 47/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 27 września 2011 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ”Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Moszczona Królewska i Osłowo”

     Na podstawie art. 19 - 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sprawie ”Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Moszczona Królewska i Osłowo” w składzie:

1) Dzierzkowski Leszek- przewodniczący komisji,
2) Niewiński Wojciech - sekretarz komisji,
3) Szymańska Małgorzata - członek komisji.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji określa regulamin stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 47/11 (PDF, 131,26 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 47/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 27 września 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ... (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-09-27

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-09-27

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-09-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-09-27