Zarządzenie Nr 48/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 29 września 2011 r.

o zmianie Zarządzenia Nr 47/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 27 września 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ”Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Moszczona Królewska i Osłowo”

     Na podstawie art. 19 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 47/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 27 września 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ”Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Moszczona Królewska i Osłowo” wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) Pura Paweł - sekretarz komisji,"
2) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) Warszycka Barbara - członek komisji."

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 48/11 (PDF, 66,52 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 48/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 września 2011 r. o zmianie Zarządzenia Nr 47/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 27 września 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-09-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-09-30

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-09-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-09-30