Zarządzenie Nr 51/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 12 października 2011 r.

w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nie przekraczającej 14 000 euro pod nazwą " Obsługa bankowa budżetu Gminy Mielnik i jednostek organizacyjnych gminy na okres 3 lat od 1 listopada 2011r. z punktem obsługi tego rachunku na terenie miejscowości Mielnik, powiat siemiatycki, województwo podlaskie".

     Na podstawie art.4 ust. 8 ust. z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t. jeden. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późń.zm.) oraz Regulaminu Udzielenia Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik wprowadzonego Zarządzeniem Nr 29/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 czerwca 2011r. zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół Roboczy do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nie przekraczającej 14 000 euro pod nazwą ,,Obsługa bankowa budżetu Gminy Mielnik i jednostek organizacyjnych gminy na okres 3 lat od 1 listopada 2011r. z punktem obsługi tego rachunku na terenie miejscowości Mielnik, powiat siemiatycki, województwo podlaskie", zwanej dalej Zespołem Roboczym w składzie:

1. Katarzyna Monika Turosińska-Durlik- przewodniczący komisji,
2. Urszula Gniadek- sekretarz komisji,
3. Małgorzata Joanna Szymańska- członek komisji.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu Roboczego określono w §5 Regulaminu Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 51/11 (PDF, 71,83 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 51/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 12 października 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nie przekraczającej 14 000 euro ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-10-12

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-10-13

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-10-13

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-10-13