Zarządzenie Nr 52/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 17 października 2011 r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Mielnik

     Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651; z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przeznaczam do dzierżawy nieruchomości gruntowe z zasobu gminy Mielnik.

2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. rolnych, gospodarki lokalami, przyrody, geologii, geodezji, łowiectwa i rybactwa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 52/11 (PDF, 73,7 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 52/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 17 października 2011 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Mielnik (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-10-17

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-10-17

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-10-18

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-10-17