Zarządzenie Nr 58/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Mielnik na 2012r.

     Na podstawie art. 52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/158/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się:
1. projekt budżetu gminy na 2012rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 58/11 (PDF, 411,11 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 58/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Mielnik na 2012r. (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-11-15

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-11-22

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-11-22

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-11-22