Zarządzenie Nr 60/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 18 listopada 2011 r.

w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą ,,Usługa zarządzania projektem Szkoła Sukcesu II – rozwój umiejętności kluczowych drogą do sukcesu.

     Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik wprowadzonego Zarządzeniem Nr 29/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 czerwca 2011 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół Roboczy do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą ,,Usługa zarządzania projektem Szkoła Sukcesu II – rozwój umiejętności kluczowych drogą do sukcesu", zwany dalej Zespołem Roboczym w składzie:

1. Koźluk Wiesława - przewodniczący komisji,
2. Niewiński Wojciech - sekretarz komisji,
3. Dobrzaniecki Karol - członek komisji.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu Roboczego określono w § 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 60/11 (PDF, 68,22 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 60/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-11-18

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-11-18

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-11-18

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-11-18