Zarządzenie Nr 61/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 18 listopada 2011 r.

o zmianie zarządzenia nr 57/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ,,Usługi edukacyjne i szkoleniowe, dotyczące prowadzenia zajęć w ramach projektu nr WND-POKL.09.01.0220575.11 Szkoła Sukcesu II rozwój umiejętności kluczowych drogą do sukcesu”.

     Na podstawie art. 19 - 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu nr 57/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ,,Usługi edukacyjne i szkoleniowe, dotyczące prowadzenia zajęć w ramach projektu nr WNDPOKL.09.01.0220575.11 Szkoła Sukcesu II rozwój umiejętności kluczowych drogą do sukcesu” wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Ewa Klimaszewska - członek komisji":

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 61/11 (PDF, 73,22 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 61/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 18 listopada 2011 r. o zmianie zarządzenia nr 57/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia ...

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-11-18

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-11-18

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-11-18

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-11-18