Zarządzenie Nr 63/11
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 21 listopada 2011 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ,,Usługi edukacyjne i szkoleniowe, dotyczące prowadzenia zajęć w ramach projektu nr WND-POKL.09.01.02-20-575.11 Szkoła Sukcesu II- rozwój umiejętności kluczowych drogą do sukcesu”.

     Na podstawie art. 19 - 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sprawie ,,Usługi edukacyjne i szkoleniowe, dotyczące prowadzenia zajęć w ramach projektu nr WND-POKL.09.01.02-20-575.11 Szkoła Sukcesu II- rozwój umiejętności kluczowych drogą do sukcesu” w składzie:

1) Dariusz Romaniuk - przewodniczący komisji,
2) Wiesława Koźluk - sekretarz komisji,
3) Kamil Markiewicz członek komisji.

§ 2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji określa regulamin stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Uchyla się Zarządzenia Nr 57/11 Wójta Gminy MIelnik z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ,,Usługi edukacyjne i szkoleniowe, dotyczące prowadzenia zajęć w ramach projektu nr WND-POKL.09.01.02-20-575.11 Szkoła Sukcesu II- rozwój umiejętności kluczowych drogą do sukcesu” i Zarządzenie Nr 61/11 z dnia 18 listopada 2011 roku o zmianie zarządzenia nr 57/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ,,Usługi edukacyjne i szkoleniowe, dotyczące prowadzenia zajęć w ramach projektu nr WND-POKL.09.01.0220575.11 Szkoła Sukcesu II rozwój umiejętności kluczowych drogą do sukcesu”. 

  Wójt

Adam Tobota

Załączniki do treści

  • 63/11 (PDF, 135 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 63/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ... (zarządzenie wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-11-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-11-21

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-11-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-11-21